بهنام فلاح

من، زندگی و اقتصاد

کتاب ها

در این صفحه کتاب‌هایی را که از مرداد‌‌۹۷ می‌خوانم یا بازخوانی می‌کنم، برای به اشتراک گذاشتن خوراک‌ذهنی‌ام با دوستانم فهرست می‌کنم. (انتشار عکس غذا در اینستاگرام را یادم انداخت)

 1. نون نوشتن/ محمود دولت‌آبادی/ نشر چشمه (۱۳۹۷/۵/۸)
 2. بوسه/ آنتوان چخوف/ نشر کتاب پارسه (۱۳۹۷/۵/۳۰)
 3. اثر مرکب/ دارن هاردی/ نشر شریف (۱۳۹۷/۵/۳۱)
 4. در باب مشاهده و ادراک/ آلن دوباتن/ نشر نیلا (۱۳۹۷/۶/۷)
 5. اندیشه های یک امپراطور: ناپلئون بناپارت/ مهرداد مهین/ نشر توسن (۱۳۹۷/۶/۸)
 6. بی‌بال و پر/ مجموعه طنز های وودی آلن/ نشر آران و بیدگل (۱۳۹۷/۶/۱۵)
 7. تختت را مرتب کن: کارهای کوچکی که شاید زندگی‌تان و حتی دنیا را متحول کند/ ویلیام مک ریون/ انتشارات آموخته (۱۳۹۷/۶/۱۵)
 8. بحران بزرگ/ جکلین فارل/ نشر ققنوس (۱۳۹۷/۶/۲۶)
 9. سرچشمه‌های دانایی و نادانی/ کارل ریموند پوپر/ نشر نی (۱۳۹۷/۷/۵)
 10. صبح جادویی/ هال الرود/ نوآوران سینا (۱۳۹۷/۷/۹)
 11. شازده کوچولو/ آنتوان دوسنت اگزوپری/ نشر میلکان (۱۳۹۷/۸/۹)